Skip to main content

Izglītojošās programmas

Mērķauditorija: 11 – 14 gadus veci jaunieši
Tēma: Dabas resursu un vērtību mijiedarbība ar mākslu

thumbnail

Papīra māksla

Attīstoties un mainoties tautsaimniecības nozarēm saistītām ar dabas resursu izmantošanu, saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību, apzinoties klimata pārmaiņu ietekmi uz mūsdienu ekonomiku, dabas resursu saglabāšanu ir nepieciešams sabiedrībai sniegt pilnīgāku izpratni un izglītot skolēnus par resursu lietderīgu un otrreizēju izmantošanu.

Papīra ražošanai tiek izcirsta gandrīz puse pasaules koku. Tādēļ izglītojošās programmas laikā papīra liešanas process paredz papīru izmantot atkārtoti, radošā un vienkāršā veidā parādīt papīra pārstrādes procesu un tā nozīmi. Rezultātā, katrs dalībnieks izveido savu unikālo papīru, papildinot to ar dabā pieejamajiem dekoriem.

Izglītojošas programmas laikā dalībnieki gūs iemaņas un zināšanas par otrreizēju papīra pārstrādes procesu mājas apstākļos, un izveidotā unikāla papīra mijiedarbību ar dabas veltēm – ziediem, ziedlapiņām, augu lapām.

Programmas apraksts

Programma izstrādāta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projekta “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī”, proj.nr. NFI/IC/VIAA/2020/4, Līguma Nr. Nr.9.-20.2.2.1/4, ietvaros.

 

Sazinies ar mums