Skip to main content

Interešu izglītība

thumbnail

Pētnieku laboratorija

Interešu izglītības programmas ietvaros tiek padziļināta izpratne par dzīvo sistēmu un dabas procesu daudzveidību, par vielu sastāvu un uzbūvi, ķīmiskajiem un fizikālajiem procesiem un to norises likumsakarībām. Kā arī, izglītojamajie pilnveido pētnieciskās prasmes dabaszinātnisku un starpdisciplināru problēmu risināšanā.

Programmas mērķgrupa:  10 – 13 un 14 – 15 gadus veci bērni un jaunieši.

Sazinies ar mums