Skip to main content

Izglītojošās programmas

thumbnail

Pētnieku laboratorija

Interešu izglītības programmas ietvaros tiek padziļināta izpratne par dzīvo sistēmu un dabas procesu daudzveidību, par vielu sastāvu un uzbūvi, ķīmiskajiem un fizikālajiem procesiem un to norises likumsakarībām. Kā arī, izglītojamajie pilnveido pētnieciskās prasmes dabaszinātnisku un starpdisciplināru problēmu risināšanā.

Programmas mērķgrupa:  10 – 13 un 14 – 15 gadus veci bērni un jaunieši.

Programmas apraksts:

10-13 gadus veci izglītojamie

14-15 gadus veci izglītojamie

 

Programma izstrādāta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projekta “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī”, proj.nr. NFI/IC/VIAA/2020/4, Līguma Nr. Nr.9.-20.2.2.1/4, ietvaros.

Sazinies ar mums