Skip to main content

Izglītojošās programmas

Mērķauditorija: 7 – 10 gadus veci bērni
Tēma: Dabas resursu un vērtību mijiedarbība ar mākslu

thumbnail

Spēle ar dārzeņiem, krāsu un vidi

Mūsdienu aktualitāte: mācīšanās, balstoties uz praktisko darbību un uzkrāto personisko pieredzi. STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātne, matemātika) jomām pievienojot “A” (art – māksla) padara to par STEAM – modernu, starpdisciplināru pieeju pētījumiem un inovācijām.

Radošuma aktivitāšu īstenošanas procesā tiek radītas oriģinālas idejas, garīgās vai materiālās vērtības. Vides izpratnes veidošana, ilgtspējības jautājumu risināšana un pievēršanās ekoloģiski ražotam apģērbam pēdējos gados ir ļāvusi atjaunot izpratni un pielietojumu par aptuveni 150 augu sugām, kurām ir krāsojoša iedarbība.

Izglītojošās programmas laikā tiek attīstīta radošā domāšana mijiedarbībā ar ķīmiskajiem procesiem. Programmas laikā dalībnieki, praktiski darbojoties, iepazīst dabas resursu – dārzeņu spējas krāsu pasaulē. Radoši izglītojošas programmas laikā dalībnieki sasaista savā starpā ķīmiskus procesus ar mākslu.

Dalībniekiem, praktiski darbojoties, tiek raisīta interese par dārzeņu un ogu ķīmiskām īpašībām, tiek sniegta iespēja veikt eksperimentus un radoši izpausties, mijiedarbojoties STEM ar mākslu.

Programmas apraksts

Programma izstrādāta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projekta “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī”, proj.nr. NFI/IC/VIAA/2020/4, Līguma Nr. Nr.9.-20.2.2.1/4, ietvaros.

 

Sazinies ar mums