Skip to main content

Izglītojošās programmas

Mērķauditorija: 10 – 15 un 15-19 gadus veci izglītojamie

Tēma: Uzņēmējdarbība

thumbnail

Start-up

“Strart -Up” izglītojošās programmas ietvaros ar radošo biznesa spēļu un metožu palīdzību dalībniekiem tiek sniegts atbalsts jau konkrētu ideju radīšanā, prototipēšanā, pilnveidošanā un attīstīšanā. Ar zinoša biznesa konsultanta atbalstu skolēni darbojas pie praktiskas biznesa idejas izstrādes, kā arī problēmjautājumu risināšanas. Darba gaitā komandas darbojas pie savu produktu/pakalpojumu testēšanas, attīstīšanas un reklāmas. Papildus skolēniem tiek sniegta daudzpusīga informācija, lai gūtu izpratni par sociālo uzņēmējdarbību, inovāciju nozīmi biznesā, tautsaimniecības attīstībā un ilgtspējībā. Nodarbību gaitā skolēni apgūst efektīvas komunikācijas principus un gūst priekšstatu par savstarpējās sadarbības lomu uzņēmējdarbībā.

Nodarbības paredzētas, lai skolēnos rosinātu interesi par uzņēmējdarbību, attīstītu dalībnieku radošo potenciālu un uzņēmējspējas, sniegtu informāciju par iespējām apgūt un īstenot uzņēmējdarbību jau skolas laikā, tādējādi pilnveidojot līderības prasmes un mērķtiecību, gūstot arī izpratni par savu turpmāko izglītības un karjeras ceļu.

10-15 gadus veci izglītojamie

Programma izstrādāta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projekta “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī”, proj.nr. NFI/IC/VIAA/2020/4, Līguma Nr. Nr.9.-20.2.2.1/4, ietvaros.

 

Sazinies ar mums