Skip to main content

Izglītojošās programmas

Mērķgrupa: Latvijas izglītojošo iestāžu audzēkņi un pedagogi
Tēma: STEM

thumbnail

TRANSPORTA IZMAKSU KOMPENSĀCIJA

Transporta izmaksu kompensāciju mērķis ir atmaksāt ceļa izdevumus, nodrošinot vienlīdzīgu pieeju visiem Latvijas izglītojošo iestāžu skolēniem un pedagogiem, lai apgūtu izglītojošās programmas un uzlabotu zināšanas un prasmes STEM un uzņēmējdarbības jomā.

Transporta izmaksu kompensācijas aktivitāte iekļauj sevī dalību kādā no Daugavpils Inovāciju centra izglītojošajām programmām STEM jomā, centra apmeklējumu un transporta izdevumu kompensācija no izbraukšanas vietas līdz Daugavpils Inovāciju centram un atpakaļ.

Vienas grupas apmērs nevar pārsniegt 30 skolēnus.

Pieteikšanās tiek nodrošināta tikai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: dic@jauniba.lv Vizītes pieteikuma iesniegumus (1.pielikums), kā arī pievienojot klases skolēnu sarakstu (vārdi, uzvārdi, klase, skola).

Pēc Inovāciju centra apmeklējuma 7 (septiņu) darba dienu laikā nepieciešams aizpildīt Transporta izmaksu kompensācijas iesniegumu (2.pielikums), pievienot brauciena attaisnojošo dokumentāciju (rēķins, čeks, kvīts, maksājuma dokuments), un nosūtīt to uz e-pastu dic@jauniba.lv

Pieteikšanās programmu apguvei un centra apmeklējumam ar transporta kompensēšanu tiek pieņemta laika posmā no nolikuma apstiprināšanas brīža līdz 31.08.2023.

Transporta izmaksu kompensēšanas Nolikums;
Izglītojošajo programmu STEM jomā piedāvājums;
Vizītes pieteikuma iesniegums;
Transporta izmaksu kompensācijas iesniegums;
Konsolidēts Nolikums.

 

Inovāciju centra kontakti: e-pasts: dic@jauniba.lv, tālrunis: +371 29 411 895.

Aktivitāte tiek īstenota Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” projekta Nr. NFI/IC/VIAA/2020/4 “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī” ietvaros.

Sazinies ar mums