Skip to main content

Jaunumi

thumbnail

Informatīvi izglītojošs seminārs STEM un STEAM skolotājiem

2023. gada 11. janvārī Daugavpils Inovāciju centrā notiks informatīvi izglītojošs seminārs STEM un STEAM skolotājiem.
Informatīvi izglītojošā semināra mērķis ir paaugstināt STEM un STEAM skolotāju kapacitāti caur izglītojošajām aktivitātēm un darbu grupās (hands-on work-shop metode), kā arī pārņemt Tronheimas Zinātnes centra (Norvēģija) sabiedrības iesaistes un skolotāju apmācību metodes, dalīties pieredzē par zinātnes un inovāciju centru izglītojošo programmu īstenošanu un sasaisti ar skolas mācību procesu un programmu. Seminārā tiks likts uzsvars uz praktisku darbošanos, lai gūtu jaunas iemaņas un zināšanas vienkārša luksofora konstruēšanā un tā programmēšanā, ko kontrolē mikrokontrolieris micro:bit. Praktiskās darbošanās uzdevums ir iemācīt dalībniekiem mikrokontroliera lietošanas pamatus, izmantojot luksoforu kā piemēru tam, kā to varētu izmantot klasē.
Seminārs notiks Daugavpils Inovaciju centra koprades telpā (Vienības ielā 30, Daugavpilī), sākums plkst. 11:00 (ierašanās no plkst. 10:30), ilgums – 4 stundas (240 min), darba valoda – angļu valoda, katram dalībniekam ir nepieciešams paņemt līdzi savu portatīvo datoru, visi dalībnieki saņems sertifikātus par dalību seminārā.
Pieteikšanās semināram līdz 2023. gada 6. janvārim, aizpildot anketu: šeit.
Tronheimas Zinātnes centra ekspertu vadītais seminārs rosinās jaunas idejas, atklās jaunas metodes un veicinās labās prakses pārnesi starp Norvēģijas un Latvijas STEM un STEAM jomu speciālistiem.

Aktivitāte tiek īstenota Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projekta “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī”, proj.nr. NFI/IC/VIAA/2020/4, Līguma Nr. Nr.9.-20.2.2.1/4, ietvaros.

Daugavpils Inovāciju centrs
Tālrn. 29411895
www.facebook.com/daugavpilsinnovationcenter
dic.daugavpils.lv

 

Sazinies ar mums