Skip to main content

Jaunumi

thumbnail

Noslēdzas projekta “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī” īstenošana

2024. gada 31. martā noslēdzas vairāk nekā trīs gadus īstenotais projekts, kas radās no ambiciozas idejas līdz realitātei. Pēc pārmaiņām Daugavpils Inovāciju centrs ar ekspozīciju zālēm durvis vēra 2022. gada 10. decembrī. Daugavpils Inovāciju centrs ir kompetencēs balstīta izglītojoša iestāde, , kas veicina zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas (STEM) jomu zināšanu attīstību, prasmju ieguvi un karjeras izvēli STEM un uzņēmējdarbības jomā.   

Projekta ietvaros tika iegādātas inovatīvas iekārtas, kas veido interaktīvas eksponātu ekspozīcijas STEM un uzņēmējdarbības jomā. Centra interaktīva ekspozīcija ir saistīta gan ar fiziku, ķīmiju, ģeogrāfiju, matemātiku, tehnoloģijām, uzņēmējdarbību, pasaules un sevis izzināšanu, kas rosina bērnus, jauniešus un pieaugušos vairāk interesēties par eksaktajām zinātnēm, izprast vienkāršus fizikas un dabas likumus. Eksponāti paredzēti interesantai, izglītojošai, jēgpilnai laika pavadīšanai, kas vienlaicīgi kalpo arī kā informatīvs un izglītojošs rīks pedagogiem darbā ar izglītojamajiem dažādu STEM jomas tēmu apguvē.

Projekta ietvaros tika izstrādātas 37 izglītojošās programmas un apmācīti 70 pedagogi. Tika nodrošināta transporta izmaksu kompensācijas aktivitāte, kas deva iespēju 173 grupām no visas Latvijas apmeklēt Daugavpils Inovāciju centru un piedalīties izglītojošās programmās.

Pavisam kopā 43 Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu grupas piedalījās Inovāciju centra izglītojošajās programmās.

Projekta ietvaros tika organizētas vairākas sabiedrības iesaistes aktivitātes – radošās darbnīcas bērniem, jauniešiem un ģimenēm ar bērniem, biznesa sarunas, hakatons, izgudrotāju festivāls, pedagogu semināri, mācību vizītes uz Latvijas skolām, izglītojošas izstādes, ar mērķi sniegt interesantu, izglītojošu, jēgpilnu laika pavadīšanu visiem interesentiem, lai sekmētu Inovāciju centra aktivitāšu integrēšanu sabiedrībā un veicinātu ārpuscentra pasākumu popularitāti, kā arī veicinātu sabiedrības zināšanu attīstību un pozitīvu attieksmi STEM un uzņēmējdarbības jomās.

Sadarbībā ar projekta partneriem Tronheimas zinātnes centru Norvēģijā un Daugavpils Universitāti tika organizētas starptautiskās vasaras jauniešu nometnes Latvijā un Norvēģijā.

Daugavpils Inovāciju centrs ir kļuvis par nozīmīgu iedzīvotāju un pilsētas viesu brīvā laika pavadīšanas vietu, kas veicina zinātkāri un interesi STEM un uzņēmējdarbības jomās.

Aktivitātes tika īstenotas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projekta “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī”, proj.nr. NFI/IC/VIAA/2020/4, Līguma Nr. Nr.9.-20.2.2.1/4 ietvaros.

Sazinies ar mums