Skip to main content

Jaunumi

thumbnail

Notiks inovāciju pēcpusdiena par zinātnes un inovāciju centru piedāvājumu STEM jomā

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina uz tiešsaistes inovāciju pēcpusdienu “Zinātnes un Inovācijas centri – STEM mājvieta Latvijā”, kas notiks 10. aprīlī plkst. 14.00 – 16.00. Pasākuma laikā skolotāji, karjeras konsultanti, pašvaldību izglītības iestāžu pārstāvji un citi ar izglītības nozari saistīti speciālisti varēs uzzināt par četru zinātnes un inovācijas centru (IC) piedāvātajām izglītības programmām un sadarbības iespējām, kas ir vērsti uz skolēnu, skolotāju un citu interesentu zināšanu attīstību STEM jomā.

Pasākumā Liepājas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centrs, Ventspils zinātnes centrs VIZIUM, Daugavpils Inovāciju centrs un Kosmosa izziņas centrs Cēsīs prezentēs savu centru piedāvājumus STEM jomā. IC pārstāvji iepazīstinās ar esošajām interaktīvajām instalācijām un ekspozīcijām, radošajām nodarbībām un darbnīcām, zinātnes šoviem, kā arī pieejamajām izglītības programmām skolēniem un pedagogiem un iespējamajiem sadarbības veidiem. Inovāciju pēcpusdienā varēs iepazīties arī ar to izglītības iestāžu pieredzi un iespaidiem, kas jau ir apmeklējuši IC vai apguvuši piedāvātās izglītības programmas. Inovāciju pēcpusdienu atklās izglītības un zinātnes ministre A.Čakša, VIAA direktore D.Traidās un IC Norvēģijas partneris.

“Esmu gandarīta, ka Cēsu novada pašvaldība, Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, Liepājas valstspilsētas pašvaldība un Ventspils valstspilsētas pašvaldība sadarbībā ar Latvijas augstskolām un Norvēģijas zinātnes centriem ir devuši savu ieguldījumu Latvijas izaugsmē, veicinot Latvijas skolēnos interesi un zinātkāri par zinātni, tehnoloģijām, inženierzinātnēm un matemātiku (STEM) un pedagogu tālākizglītošanos. Aicinu skolas, skolēnus un pedagogus izmantot centru piedāvātās iespējas un pieteikties dalībai izglītojošās programmās un radošās meistarklasēs, lai skolēniem arī turpmāk veicinātu zinātkāri un karjeras izvēli STEM jomās,” aicina izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša.

Arī VIAA direktore Dita Traidās uzsver, ka mērķtiecīgi, motivēti un zinoši jaunieši ir mūsu valsts ekonomikas nākotne. “Šodienas pasaulē tehnoloģijas iet roku rokā ar inovācijām un zinātkāri, tāpēc ir kritiski svarīgi, lai mūsu jauniešiem būtu arī praktiskas iespējas izzināt nozares, kas ekonomikas izaugsmei un izglītības karjeras lēmumiem ir īpaši svarīgas , un tā ir STEM joma. Eiropas ekonomiskās zonas un Norvēģijas grantu programmas sniegtais atbalsts ir bijis neatsverams, radot iespēju arī Latvijā izveidot inovācijas un zinātnes centrus – vietu, kur ikviens, un īpaši skolēni, var atklāt sev aizraujošo STEM pasauli un tās daudzveidīgās profesionālās iespējas nākotnē, ” pauž D.Traidās.
Katrs Inovācijas centrs ir veidots savā tematiskās specializācijas jomā: Kosmosa izziņas centrs Cēsīs – kosmosa jomā, Daugavpils Inovācijas centrs – uzņēmējdarbības un karjeras attīstībā STEM jomā, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centrs – vides zinātņu jomā, savukārt Ventspils zinātnes centrs VIZIUM – dabaszinātņu un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā.

Lai reģistrētos pasākumam, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu šeit. Pasākuma valoda – latviešu.

Tiešsaistes konferenci organizē VIAA sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un zinātnes un inovāciju centriem. Pasākuma laikā medijiem būs iespējams uzdot savus jautājumus IC pārstāvjiem.
Inovācijas centru izveidi un attīstību Liepājā, Daugavpilī, Cēsīs un Ventspilī atbalsta Eiropas ekonomiskās zonas un Norvēģijas grantu (EEZ/NFI) programma ar mērķi veicināt jauniešu zināšanu attīstību un karjeras izvēli STEM jomās. Kopumā Inovācijas centru projektu īstenošanā ieguldīti vairāk nekā 7 miljoni eiro, no kuriem 85% ir Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums, savukārt 15% – Valsts budžeta līdzfinansējums.

Projektu ietvaros Inovācijas centri ar labiem panākumiem ir nodrošinājuši izglītojošo programmu izstrādi un īstenošanu izglītojamajiem un pedagogiem zināšanu apguvei un attīstībai STEM jomā, praktisko darbnīcu, ārpuscentra pasākumu, zinātnisko nometņu un citu pasākumu organizēšanu, nodrošinot nepieciešamo pārvietojamo aprīkojumu un materiālus, koprades telpu un koprades laboratoriju izveidi un brīvas pieejas nodrošināšanu izglītojamiem un pedagogiem, transporta izdevumu segšanu, lai nodrošinātu Latvijas izglītojamo un pedagogu piekļuvi inovācijas centra izglītojošajām interaktīvajām aktivitātēm, demonstrācijām, izstādēm un citiem izglītojošiem pasākumiem u.c. pasākumus.

Tiešsaistes konference ir aktivitātes “Inovācijas centri” noslēguma pasākums. Aktivitāte “Inovācijas centri” ir viena no programmas “Pētniecība un izglītība” komponentēm, ko finansiāli atbalsta EEZ un Norvēģijas grantu programma. Programmu Latvijā īsteno Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības attīstības aģentūra. Aktivitātes mērķis ir uzlabot zināšanu attīstību STEM jomās, kā arī veicināt karjeras attīstību, izstrādājot jaunas izglītības un mācību programmas skolotājiem, studentiem un skolēniem STEM jomās.

Papildu informācija:
Alise Devjatajeva
Valsts izglītības attīstības aģentūras
Vecākā eksperte (sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem)
+371 67785462 (mob. +371 22008908)
alise.devjatajeva@viaa.gov.lv

Sazinies ar mums