Skip to main content

Par mums

Daugavpils Inovāciju centrs ir uz kompetenču pieeju balstīta izglītojoša iestāde, kas veicina zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas (STEM) jomu zināšanu attīstību, prasmju ieguvi un karjeras izvēli STEM un uzņēmējdarbības jomā. Šeit tiek veidotas interaktīvas ekspozīcijas, nodarbības un pasākumi, kas ļauj ieraudzīt un izprast fiziku, ķīmiju, bioloģiju un citas zinātnes tā, lai apmeklētājiem dotu iespēju izprast pasaules procesus vienkāršā veidā. Izprotot pasauli labāk, cilvēks var sasniegt vairāk un dzīvot jēgpilnāk un laimīgāk. 

Inovāciju centra aktivitātes veicina integrētu pasaules un sevis izzināšanu un rosina interesi par eksaktajām zinātnēm un to korelāciju ar ikdienas dzīvi. 

Inovāciju centrs ir jauna mācīšanās vide ik vienam, kur var daudz eksperimentēt, pētīt, radīt inovatīvus risinājumus, attīstīt uzņēmējspējas, sasaistīt mācību saturu ar reālo dzīvi un digitālo vidi, izmantojot koprades vietu, koprades laboratoriju, izglītojošus eksponātus  un instalācijas.

Daugavpils Inovāciju centra ēkas vēsture aizsākas 1978. gadā, kad tika atklāts kinoteātris  “Oktobris”, kas 1992. gadā pārdēvēts par kinotēatri “Austra” un 2001. gadā – “Renesanse”.

2015. gada 1. jūlijā kinoteātra telpās tika atklāts Zinātkāres centrs “Zili brīnumi”, 2016. gadā tas tika pārdēvēts par “ZINOO Daugavpils” un 2019. gada 1. jūlijā par Daugavpils Inovāciju centru.

Ēkas arhitekts Oļģerts Krauklis īpaši Daugavpils projektam savulaik izstrādāja inovatīvu būvmateriālu — akustiskos keramikas būvblokus.

Sazinies ar mums