Skip to main content

Izglītojošās programmas

Mērķauditorija: 11 – 14 gadus veci jaunieši
Tēma: Dabas resursu, ķīmisko un pārtikas vielu loma cilvēka dzīvē un sadzīvē

thumbnail

Atkritumu mazināšana mājsaimniecībā

Lai vērstu uzmanību par dabas resursu pārdomātu izmantošanu, piesārņojuma mazināšanu, atjaunojamo dabas resursu izmantošanas iespējām, zaļās enerģijas izmantošanu, vides ietekmi uz cilvēku veselību, kā arī cilvēka ietekmes uz vidi nozīmi, ir nepieciešamas fundamentālas zināšanas, izpratnes un atbildības veidošana par notiekošajiem procesiem. Lai radītu izmaiņas, ir jāizglīto nākamā paaudze – būt līdzatbildīgiem, cilvēkiem, kam interesē un ir nozīmīgs globalizācijas process.

Ar izglītojošām metodēm un radošajām aktivitātēm dalībnieki gūs iemaņas atkritumu samazināšanā, kas sākas ar attieksmes maiņu attiecībā uz pārtikas, tekstilizstrādājumu un daudz kā cita patēriņu. Katrs kā patērētājs spēj uzlabot un mainīt savus ar patēriņu saistītus paradumus un dalīties pieredzē ar citiem. Dalībnieki gūs zināšanas par apzīmējumiem uz iepakojumiem un ilgtspējīgas attīstības tendencēm.

Radoši izglītojošas programmas laikā dalībniekiem tiek veicināta izpratne par atbildīgu patēriņu, atkritumu mazināšanu, klimatam saudzīgu dzīvesveidu, pilsonisko līdzdalību, savstarpējām saiknēm pasaules mērogā un ilgtspējīgu attīstību.

Programmas apraksts

Programma izstrādāta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projekta “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī”, proj.nr. NFI/IC/VIAA/2020/4, Līguma Nr. Nr.9.-20.2.2.1/4, ietvaros.

Sazinies ar mums