Skip to main content

Izglītojošās programmas

Mērķauditorija: 7 – 10 gadus veci jaunieši
Tēma: Materiālu otrreizējā pārstrāde

thumbnail

Īpašais es detaļās

Mūsdienās notiek ļoti strauja modes maiņa, kas liek cilvēkam iegādāties jaunu apģērbu katru sezonu. Apģērba kvalitāte musdienās bieži vien nav ilgmūžīga, pēc pāris mazgāšanas reizēm liela daļa apģērba paliek nepievilcīga. Lai vērstu uzmanību par dabas resursu aizsardzību, piesārņojuma mazināšanu, atjaunojamo dabas resursu izmantošanas iespējām un vides ietekmi uz cilvēku veselību, kā arī cilvēka ietekmes uz vidi nozīmi, ir nepieciešamas fundamentālas zināšanas, izpratnes un atbildības veidošana par notiekošajiem dabas un industrijas attīstības procesiem. Lai radītu izmaiņas, ir jāizglīto nākamā paaudze – būt līdzatbildīgiem, cilvēkiem, kam interesē un ir nozīmīgs globalizācijas process.
Radoši izglītojošas programmas laikā uzsvars tiek likts ne tikai uz radošumu, bet uz produkta lietderību un izskatu, šādā veidā mācot izmantot resursus atbildīgi arī ottreizēji. Izglītojoša programma var kalpot arī par atsperes punktu skolēnu mācību uzņēmējdarbībai.
Dalībnieki, radoši darbojoties, gūs iemaņas par apģērbu industrijas ietekmi uz vidi un meklēs risinājumus aprites ekonomikas stiprināšanai šajā jomā. Izglītojoša programma ir vērsta uz jauniešu auditoriju, veltot uzmanību apģērba ražošanai un patēriņam, tai skaitā kopšanas paradumiem. Programmas laikā, otreizēji pārstrādājot džinsa auduma izstrādājumus, dalībnieki radīs unikālu tekstilizstrādājumu – somiņu.

Programmas apraksts

Programma izstrādāta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projekta “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī”, proj.nr. NFI/IC/VIAA/2020/4, Līguma Nr. Nr.9.-20.2.2.1/4, ietvaros.

Sazinies ar mums