Skip to main content

Izglītojošās programmas

Mērķauditorija: 13 – 25 gadus veci jaunieši

Tēma: STEM

thumbnail

Makerspace

Izglītojošās programmas “Makerspace” ietvaros ir paredzēts ar teorētisku un praktisku aktivitāšu/uzdevumu palīdzību nodrošināt izglītojamo intereses uzturēšanu un prasmi teorētiskās zināšanas pielietot praktiski, vienlaicīgi radot iespēju attīstīt un pilnveidot savas spējas tādās jomās kā inženierzinātnes, radošās industrijas, māksla, multimedijas un veselības joma. Izglītojamie nodarbību laikā attīstīs arī pašiniciatīvu, radošās un līderības prasmes. Lai veiksmīgi darbotos jebkurā dzīves jomā arī veidotu un attīstītu savu uzņēmējdarbību, nepieciešamas un svarīgas ir sadarbības, komunikācijas un komandas darba prasmes (soft skills), kas pašreiz darbā ir tik pat pieprasītas kā profesionālās prasmes, tādēļ programmas saturs tiks balstīts uz izglītojamo savstarpējo sadarbību, darbošanos komandās, izprotot dažādās komandas lomas.

Programmas apraksts

Programma izstrādāta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projekta “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī”, proj.nr. NFI/IC/VIAA/2020/4, Līguma Nr. Nr.9.-20.2.2.1/4, ietvaros.

Sazinies ar mums