Skip to main content

Izglītojošās programmas

Mērķauditorija: 15-19 gadus veci jaunieši

Tēma:  Fizikālo īpašību mijiedarbība ar mākslu

thumbnail

Māksla TE! II

Fizikālo pārvērtību izmantošana lietišķās mākslas un dizaina priekšmetu izveidē, kā atraktīvs veids piesaistīt jauniešus eksperimentēt un iepazīt STEAM jomu.
Šobrīd aizvien vairāk laika jaunieši pavada digitālā vidē un mazāk laika velta radošām, praktiskām aktivitātēm. Nodarbība ar plānu plastmasu, kura saraujas, ir ļoti atraktīva un arī vienkārši realizējama no pašu dalībnieku puses, jo jauniešiem nav jābūt māksliniekiem. Darbnīcas laikā jaunieši gan paši meklē idejas, gan izmanto dažādus zīmēšanas piederumus – eksperimentē ar noturību uz plastmasas. Un tad vēro pārvērtību procesu karstuma ietekmē, kā plāna plastmasa saraujas un kļūst bieza un izturīga. Karsēšanas temperatūra nav augsta, tāpēc plastmasas karsēšana ir droša veselībai.
Radošā darbošanās arī motivē jauniešus mēģināt sevi mācību uzņēmumu dibināšanā.

 

Programmas apraksts

Programma izstrādāta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projekta “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī”, proj.nr. NFI/IC/VIAA/2020/4, Līguma Nr. Nr.9.-20.2.2.1/4, ietvaros.

Sazinies ar mums