Skip to main content

Izglītojošās programmas

Mērķauditorija: 15 – 19 gadus veci jaunieši
Tēma: Dabas resursu un vērtību mijiedarbība ar mākslu

thumbnail

Māksla TE!

Apkārtējā vide ir bagāta ar informāciju par zemes izveidošanos un dabas procesiem, kā arī ar dažādiem dabas resursiem, kas tiek izmantoti dziedniecībā, zinātnē un mākslā. Daba un tās vērtības kopš seniem laikiem tiek attēloti mākslas darbos, iedvesmo tekstila rakstu radīšanai un sniedz cilvēkam arī barības vielas – ogas, zāļu tējas, sēnes. Jebkuros laikos cilvēks ir vērsies pie dabas pēc zināšanām, iedvesmas, noslēpumiem un tās bagātībām.

Darbojoties radoši, izglītojošas programmas dalībnieki raisīs interesi par dabas resursiem – puķēm, zāļaugiem, ko katrs var brīvi ievākt apkārtējā vidē un izmantot dažādu radošo un mākslas produktu radīšanai.

Izglītojošas programmas laikā tiek attīstīta radošā domāšana, mākslas/dizaina elementu radīšana un dabas vērtību apzināšanās, izmantojot visu, kas pieejams mums apkārt, uzsverot dabas resursu pielietojumu. Galvenā doma – mākslu var radīt no jebkā un daba ir ļoti svarīga sastāvdaļa radošajos procesos, gan kā iedvesmotājs, gan kā izejmateriālu krātuve.

Programmas apraksts

Programma izstrādāta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projekta “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī”, proj.nr. NFI/IC/VIAA/2020/4, Līguma Nr. Nr.9.-20.2.2.1/4, ietvaros.

Sazinies ar mums