Skip to main content

Izglītojošās programmas

Mērķauditorija: 7 – 10 gadus veci jaunieši
Tēma: Dabas resursu un vērtību mijiedarbība ar mākslu

thumbnail

Spēle ar dārzeņiem, krāsu un vidi II

Mūsdienu aktualitāte: mācīšanās, balstoties uz praktisko darbību un uzkrāto personisko pieredzi. STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženiezinātne, matemātika) jomām pievienojot “A” (art – māksla) padara to par STEAM – modernu, starpdisciplināru pieeju pētījumiem un inovācijām.
Radošuma aktivitāšu īstenošanas procesā tiek radītas oriģinālas idejas, garīgās vai materiālās vērtības.
Vides izpratnes veidošana, ilgtspējības jautājumu risināšana un pievēršanās ekoloģiski ražotam apģērbam pēdējos gados ir ļāvusi atjaunot izpratni un pielietojumu par aptuveni 150 augu sugām, kurām ir krāsojoša iedarbība.
Izglītojošās programmas laikā tiks attīstīta radošā domāšana mijiedarbībā ar ķīmiskajiem procesiem. Programmas laikā dalībnieki, praktiski darbojoties, iepazīs dabas resursu – augu spējas krāsu pasaulē. Radoši izglītojošas programmas laikā dalībnieki mijiedarbos savā starpā ķīmiskus procesus ar mākslu.

Programmas apraksts

Programma izstrādāta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projekta “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī”, proj.nr. NFI/IC/VIAA/2020/4, Līguma Nr. Nr.9.-20.2.2.1/4, ietvaros.

 

Sazinies ar mums