Skip to main content

Izglītojošās programmas

thumbnail

Talantu programma

“Talantu programmas” pamatideja – pielietojot radošo un dizaina domāšanu veicināt un attīstīt zināšanas par matemātiku, dabaszinātnēm, mākslu un uzņēmējdarbību. Programma paredzēta 13 – 18 gadus veciem jauniešiem. Izglītojamie tiks virzīti uz pieredzes paplašināšanu un tiks sniegts atbalsts, veicot pētījumus, eksperimentus un veidojot projektus STEM, STEAM un uzņēmējdarbības jomās, balstoties uz teorētisko, praktisko un sociālo aspektu sinerģiju. Talantu programma nodrošinās izaicinošas un motivējošas nodarbības, kas izglītojamajiem palīdzēs izprast savas intereses, talantus, padziļināt zināšanas un attīstīt spējas, tādējādi, mērķtiecīgi veidojot savas izglītības un karjeras ceļu.

Talantu programma veidota tā, lai izglītojamie sākumā apmeklētu dažādu jomu ievadnodarbības, lai gūtu priekšstatu un izprastu, kas interesē un aizrauj visvairāk, izvēloties turpināt apmeklēt nodarbības vienā no četriem virzieniem:

  • ķīmija, bioloģija un veselība;
  • fizika un matemātika;
  • uzņēmējdarbība;
  • tehnoloģijas, māksla, pavārmāksla.

Skolēni tiks virzīti uz pieredzes papildināšanu un tiem tiks sniegts atbalsts, lai iedziļinātos un saskartos ar lielākiem zināšanu izaicinājumiem matemātikā, tehnoloģijās, mākslā, uzņēmējdarbībā un dabaszinātnēs, strādājot pie saviem projektiem atbilstošajās jomās. Uzsvars tiks likts uz teorētisko, praktisko un sociālo aspektu sinerģiju. Talantu programma nodrošinās izaicinošas un motivējošas apmācības, lai skolēni izprastu savas spējas un  iespējas profesionāli attīstīties.

Programmas apraksts

Programma izstrādāta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projekta “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī”, proj.nr. NFI/IC/VIAA/2020/4, Līguma Nr. Nr.9.-20.2.2.1/4, ietvaros.

Sazinies ar mums