Skip to main content

Jaunumi

thumbnail

Daugavpils Inovāciju centrā eksponāti kā nekur pasaulē!

Daugavpils Inovāciju centra (DIC) ekspozīcija ir sadalīta četrās tematiskajās jomās:

  • Fizika, robotika, astronomija, zinātniskā laboratorija;
  • Veselība, ģenētika, iedzimtība, evolūcija, medicīnas tehnoloģijas;
  • Ekoloģija, mežsaimniecība, ūdens, pārstrāde, ilgtspējība;
  • Uzņēmējdarbība, biznesa lēmumi

Kopā centrā ir 35 eksponāti, kas saistīti gan ar fiziku, ķīmiju, ģeogrāfiju, matemātiku, tehnoloģijām, uzņēmējdarbību, pasaules un sevis izzināšanu, gan dažāda veida interaktīvas eksponātu galerijas, kas rosinās bērnus, jauniešus un pieaugušos vairāk interesēties par eksaktajām zinātnēm, izprast vienkāršus fizikas un dabas likumus. Daži eksponāti sevī ietver vairākas eksponātu sadaļas. Eksponātu apskates mērķis ir sniegt interesantu, izglītojošu, jēgpilnu laika pavadīšanu DIC mērķa grupai (pirmsskolas vecuma bērniem, skolēniem, audzēkņiem, studentiem un pedagogiem), sekmēt DIC interešu izglītības programmu integrēšanu vispārējās izglītības STEM apguvē.

Centrā būs iespēja izmēģināt tādus eksponātus kā Telūrijs, Vāveres ritenis, Digitālā zemeslode, Robots, Ilgtspējīga pilsēta, Atkritumu apsaimniekošana, Šūna, Zinātniskā laboratorija, Biznesa dzīves cikls, Kļūsti uzņēmējs un daudzi citi, kas palīdzēs izprast zinātni un pasauli inovatīvā veidā.

Eksponāti paredzēti interesantai, izglītojošai, jēgpilnai laika pavadīšanai, kas vienlaicīgi  kalpos arī kā informatīvs un izglītojošs rīks pedagogiem darbā ar skolēniem dažādu STEM (science, technologies, engineering, mathematics – zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātne, matemātika) jomu tēmu apguvē.

Īpaša uzmanība veltīta mūsdienīgām tehnoloģijām, kas ļaus skolēniem iesaistīties mācību procesā, pašiem pārliecināties par viņu pieņēmumu patiesumu, piedzīvot digitālo risinājumu pielietojumu mācību satura apguvē, kā arī pieņemt lēmumus un redzēt pieņemto lēmumu sekas interaktīvi izglītojošu spēļu veidā. Inovāciju centrs ar mobilo aprīkojumu būs labs risinājums un papildinājums mācību satura apgūšanai, skolēnu tehnoloģisko un digitālo prasmju pilnveidošanai un karjeras izvēles rosināšanai un lēmumu pieņemšanai. Šo prasmju un zināšanu apguve veicinās vides ilgtspēju un attīstības izglītību, tādējādi radot vidi, kas ietver, piemēram, jaunus vai uzlabotus izglītības tehnoloģiju rīkus, mācību metodes, mācību programmas un veidus, kā skolotājiem un skolēniem mācīties un strādāt kopā.

Eksponātu saturu izstrādāja projekta ekspertes sadarbībā ar eksponātu izstrādes komandu, iedvesmojoties gan no Norvēģijas partneru pieredzes un zināšanām, gan kopīgi izgudrojot eksponātus. Centrā būs pieejami tādi eksponāti, kas nav nekur pasaulē.

Darbs pie eksponātu radīšanas sākās vēl pirms projekta īstenošanas uzsākšanas, kad dziļas izpētes un radošu prāta vētru rezultātā projekta ekspertu komanda izsapņoja potenciālo eksponātu sarakstu. Sapnis ir kļuvis par realitāti! Šajā darbā iesaistījās projekta eksperti izglītības jautājumos: Jeļena Azareviča – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Matemātikas, fizikas un informātikas metodiskās apvienības vadītāja, izglītības metodiķe un Tatjana Baranovska – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Bioloģijas, ķīmijas un dabaszinību metodiskās apvienības vadītāja, izglītības metodiķis, projekta eksperti jauniešu uzņēmējdarbības jautājumos: Santa Čeirāne – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pedagoģe-karjeras konsultante, skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) konsultante un Alīna Ivanova –  ekonomikas skolotāja, SMU konsultante. Sadarbībā ar ekspertēm  lielu saturisko darbu ieguldīja SIA “Overly” un SIA “DJA” ar apbrīnojamiem prātiem, fantastiskākajām idejām un inovatīvu  redzējumu veidojot eksponātu saturu un ārējo veidolu. Iepazīstoties ar konkrēti pārstāvēto jomu eksponātiem, savu atzinību sniedza arī Daugavpils Universitātes, Rīgas Tehniskās Universitātes un Latvijas Investīciju attīstības aģentūras speciālisti, kas uzsvēra, ka šīs ekspozīcijas izveide veicinās interesi un vairos zināšanas par STEM un uzņēmējdarbību.

Centra eksponāti veidoti askētiskā stilā, bet spilgtās krāsās, lai radītu vienlīdz pievilcīgu vidi zinātnes burvības atklāšanai gan bērniem, gan pieaugušajiem. Ekspozīciju izveidoja fantastiska komanda: SIA “SOLAVI” https://www.solavi.lv/lv/sakums, SIA “DJA” http://www.dja.lv/, SIA “OVERLY” https://overlyapp.com/, SIA “AD PRODUCTION” www.yeswecan.lv, kuras sastāvā ir spoži, radoši prāti un zelta rokas. Šī komanda arī iepriekš radījusi vairākus starptautiskus un pamanāmus darbus: ekspozīciju “SOIL” Latvijas paviljonam starptautiskajā izstādē  EXPO 2020 Dubaijā, Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa ekspozīciju “Duālā realitāte”, Jelgavas vecpilsētas 14 ekspozīcijas “Māja stāsta”, Zinātnes centra Vizium ekspozīciju Ventspilī, Lūznavas muižas ekspozīciju “Kerbedzs: sekojot inženiertehniskajām idejām” un tie ir tikai daži no jaunākajiem kopā radītajiem šedevriem. Sadarbība ar šo superkomandu bija aizraujoša. Tika meklēti un atrasti labākie risinājumi, īstenotas spožas idejas un tam visam pāri profesionāļu izpildījuma vieglums, kas darbu kopumā padarīja patīkamu un produktīvu.

SIA “SOLAVI” – viedo tehnoloģiju uzņēmums ar unikālu 20 gadu pieredzi. SOLAVI: vairāk nekā tikai tehnoloģijas. SOLAVI lepojas ar paveikto un klientu pozitīvajām atsauksmēm – muzeji, koncertzāles, konferenču centri, bankas, izglītības un zinātnes iestādes, bibliotēkas, teātri, kino un izklaides centri, sporta halles, valsts un pašvaldību iestādes, kā arī privāti uzņēmumi un privātpersonas.

SIA “DJA” – galvenie darbības virzieni ir arhitektūras, pilsētplānošanas un dizaina projektu izstrāde. Darbiem ir raksturīga inovatīva un konceptuāla arhitektūra, kas balstīta uz vietas kontekstu un projekta funkcionālajām īpatnībām.

SIA “OVERLY” –  pirmais un vienīgais uzņēmums Baltijas valstīs, kas specializējas papildinātās un virtuālās realitātes risinājumu veidošanā un šo tehnoloģiju attīstībā. OVERLY var dēvēt par pilna servisa aģentūru, kas nodrošina ne tikai projektu realizāciju, bet arī radošu pieeju jebkurai klientu idejai, lai to pārvērstu maksimāli efektīvā gala produktā. OVERLY komanda tic, ka tikai kopīgiem spēkiem visas tehnoloģijas var padarīt saprotamas un pieejamas ikvienam, jo tuvā nākotnē tā būs cilvēka ikdienas neatņemama sastāvdaļa.

SIA “AD PRODUCTION” – “Yes, We Can!” – Baltijā lielākā arhitektūras un dizaina ražotne, kas specializēta uz nestandarta un standarta reklāmas projektu realizēšanu – projektēšana, ražošana, nodrošinājums. Reklāma nozīmē pārliecību, ka informācijas sniegšanai piemēroti ir visdažādākie risinājumi: vides objekti, gaismas kastes, TV studiju iekārtojums, izstāžu un lielformātu stendi, skatuvju dekorācijas, pasākumu noformējums un iekārtošana. Mākslas objektu veidošana, kas stāsta funkcionālus stāstus ir YesWeCan ikdiena.

 

Seko DIC ekspozīcijas izstrādātājiem sociālajos tīklos:

SIA Solavi https://www.facebook.com/solavi https://www.instagram.com/solavi_av/

SIA DJA https://www.facebook.com/DidzisJaunzemsArchitecture   https://www.instagram.com/dja.lv/

SIA Overly https://www.facebook.com/Overlywp-content/ https://www.instagram.com/overlywp-content/

SIA AD production https://www.facebook.com/yeswecanLV/ https://www.instagram.com/yeswecan.lv/

 

Seko inovāciju centra aktivitātēm sociālajos tīklos:

Facebook – https://www.facebook.com/daugavpilsinnovationcenter

Instagram – https://www.instagram.com/daugavpilsinovacijucentrs

Tik Tok – https://www.tiktok.com/@daugavpilsinnovation

 

            Atrodi vairāk informācijas, lietojot mirkļbirkas:

#EEANorwayGrants

#EEANorwayGrantsLatvia

#daugavpilsirizglītība

#daugavpilsirinovācijas

#daugavpilsinnovationcentre

#STEM

Sazinies ar mums