Skip to main content

Jaunumi

thumbnail

Daugavpils Inovāciju centrā iespēja pieteikties TALANTU PROGRAMMAI

Projekta “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī” ietvaros ir izstrādāta inovatīva interešu izglītības programma: “Talantu programma”. Interešu izglītības programmas “Talantu programma” 

pamatideja – pielietojot radošo un dizaina domāšanu veicināt un attīstīt zināšanas par matemātiku, dabaszinātnēm, mākslu un uzņēmējdarbību. Programma paredzēta 13 – 18 gadus veciem jauniešiem.
Izglītojamie tiks virzīti uz pieredzes paplašināšanu un tiks sniegts atbalsts, veicot pētījumus, eksperimentus un veidojot projektus STEM, STEAM un uzņēmējdarbības jomās, balstoties uz teorētisko, praktisko un sociālo aspektu sinerģiju. Talantu programma nodrošinās izaicinošas un motivējošas nodarbības, kas izglītojamajiem palīdzēs izprast savas intereses, talantus, padziļināt zināšanas un attīstīt spējas, tādējādi, mērķtiecīgi veidojot savas izglītības un karjeras ceļu.

Talantu programma veidota tā, lai izglītojamie sākumā apmeklētu dažādu jomu ievadnodarbības, lai gūtu priekšstatu un izprastu, kas interesē un aizrauj visvairāk, izvēloties turpināt apmeklēt nodarbības vienā no četriem virzieniem:

  • ķīmija, bioloģija un veselība;
  • fizika un matemātika;
  • uzņēmējdarbība;
  • tehnoloģijas, māksla, pavārmāksla.

Skolēni tiks virzīti uz pieredzes papildināšanu un tiem tiks sniegts atbalsts, lai iedziļinātos un saskartos ar lielākiem zināšanu izaicinājumiem matemātikā, tehnoloģijās, mākslā, uzņēmējdarbībā un dabaszinātnēs, strādājot pie saviem projektiem atbilstošajās jomās. Uzsvars tiks likts uz teorētisko, praktisko un sociālo aspektu sinerģiju. Talantu programma nodrošinās izaicinošas un motivējošas apmācības, lai skolēni izprastu savas spējas un  iespējas profesionāli attīstīties.

Daugavpils inovāciju centrs koncentrējas uz tematiskās specializācijas jomu – uzņēmējdarbības un karjeras attīstība STEM jomā, līdz ar to, Talantu programma harmoniski aptvers visas šīs jomas un palīdzēs jauniešiem atklāt savus talantus.

Ievadnodarbības 2 nedēļu garumā sāksies jau 26.janvārī. Grafiks pieejams šeit: https://ej.uz/61r8  Ievadnodarbības var apmeklēt visi ieinteresētie jaunieši, iepriekš reģistrējoties. Reģistrācija šeit: https://aptaujas.daugavpils.edu.lv/124869?lang=lv 2 ievadnodarbības notiks katrā apakšprogrammā (kopā 8 ievadnodarbības – var apmeklēt visas, daļu vai kādas konkrētas). Četru apakšprogrammu ievadnodarbībās piedalās visi ieinteresētie jaunieši. Tām seko katras apakšprogrammas īstenošana ar jauniešiem, kas izvēlējušies attīstīt savu talantu vienā no četriem virzieniem.

Tev ir talants un tu gribi to attīstīt?  Nāc un attīstīsim to inovatīvā veidā – Daugavpils Inovāciju centrā!

               Tev ir talants, bet vēl nezini kāds? Nāc un mēs palīdzēsim Tev to atklāt!

Vairāk informācijas https://dic.daugavpils.lv/apmeklejums/izglitojosas-programmas/ Interešu izglītība/Talantu programma vai sazinoties ar projekta eksperti Jeļenu: jelenaazarevica@gmail.com

Sazinies ar mums