Skip to main content

Jaunumi

thumbnail

Daugavpils Inovāciju centrā tika īstenotas Radošās darbnīcas ģimenēm ar bērniem

Daugavpils Inovāciju centrā tika īstenotas 9 izglītojošas programmas “Radošās darbnīcas ģimenēm ar bērniem”: 

„Praktiskā ķīmija” dalībnieki iepazinās ar dabas resursu klāstu mūsu platuma grādos, to lomu cilvēka dzīvē un sadzīvē. Radoši darbojoties savas ģimenes ietvaros, bija iespēja gūt zināšanas par populārākajiem augiem, to iedarbību un izmantošanu skaistumkopšanas produktu pagatavošanā mājas apstākļos.
„Plastmasas uzbrukums” dalībnieki, radoši darbojoties, radīja risinājumus, kā samazināt radīto atkritumu apjomu, izprata kā var izmantot lietas atkārtoti un cik svarīgi tas ir mūsdienās. Katrs kā patērētājs spēj uzlabot un mainīt savus ar patēriņu saistītos paradumus un dalīties pieredzē ar citiem. Darbnīcas laikā dalībnieki modelēja cilvēkam lietderīgas lietas no dažādiem iepakojuma veidiem.
„Sukulentu SUPERBINGO” dalībnieki iepazinās ar augu klātbūtnes nepieciešamību cilvēka dzīvē un apkārtējā vidē. Salīdzināja tuvākajā apkārtnē novērojamās cilvēka veidotās teritorijas un dabas teritorijas pēc tajās sastopamajiem augiem. Secināja, ka dzīvie organismi ir pielāgojumi noteiktai dzīves videi un vietai, kurā tie dzīvo.
„Neparastā spēle” dalībnieki, praktiski darbojoties, apguva prasmi savienot dabas resursus un mākslu, radīja savus unikālos mākslas darbus. Vairāki dabas resursi var būt pielietojami mākslā, radot dažādas krāsas un toņus, un ir spējīgi ietekmēt krāsas izplūdi un tās toņus.
“Mākslas plūsmā” izglītojošās programmas laikā dalībnieki attīstīja radošo domāšanu mākslas un dizaina produkta radīšanas procesā, un dabas vērtību apzināšanā, izmantojot visu, kas pieejams mums apkārt, uzsverot dabas resursu pielietojumu.
“Viss ziepēs” dalībnieki iepazinās ar dabas vērtību un augu daudzveidību, kas aug mūsu platuma grādos un to lomu cilvēka dzīvē. Dalībnieki guva zināšanas par mežā un pļavā augošiem augiem un kokiem un to ietekmi uz cilvēka veselību. Apzinoties augu sniegtās vērtības, dalībnieki radīja savai mājsaimniecībai noderīgus ekoloģiskos tīrīšanas līdzekļus.
“Zaļumu mikropasaule” dalībnieki iepazinās ar mikrozaļumu nepieciešamību cilvēka uzturā un to dažādību pasaulē. Izmantojot savu pieredzi, dalībnieki dalījās ar idejām, kas ir nepieciešams augam, lai tas varētu augt. Radoši darbojoties, katra ģimene apguva prasmes veidot mikrozaļumu oāzi.

“Gaismas ķīmija” dalībnieki, izmantojot dabas materiālus, dažādus dizaina priekšmetus un cianotīpijas procesu, radīja mākslas darbus. Cianotīpija ir foto attīstīšanas process, kas rada ciāna zilo krāsu – dažādi priekšmeti, dabas materiāli pārnesas uz papīra.
“Stilīgs Apsaiklings” dalībnieki radīja mūsdienīgas lietas no otrreizēji izmantojamiem materiāliem – stikla pudelēm. Dalībnieki apguva ne tikai dizaina domāšanas procesa posmus, bet arī pilnveidoja prasmes strādāt komandā. Uzsvars tika likts ne tikai uz radošumu, bet uz produkta lietderību un izskatu, šādā veidā mācot izmantot resursus atbildīgi arī otrreizēji.

Radoši izglītojošas programmas mērķis – rosināt bērnu un jauniešu interesi par STEM un uzņēmējdarbības jomām un pilnveidot radošās izpausmes un sadarbības kompetences, strādājot kopā ar savas ģimenes locekļiem kā komandas biedriem.

Programmas tika īstenotas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projekta “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī”, proj.nr. NFI/IC/VIAA/2020/4, Līguma Nr. Nr.9.-20.2.2.1/4, ietvaros.

Sazinies ar mums