Skip to main content

Jaunumi

thumbnail

Daugavpils Inovāciju centrs – inovatīvākā STEM mājvieta Latgalē

Daugavpils Inovāciju centrs ir jauna mācīšanās vide ikvienam, kur var daudz eksperimentēt, pētīt, radīt inovatīvus risinājumus, attīstīt uzņēmējdarbības spējas, sasaistīt mācību saturu ar reālo dzīvi un digitālo vidi, izmantojot koprades telpas, laboratoriju un izglītojošos eksponātus.

Centrs plāno vērt savas durvis apmeklētājiem jau 10.decembrī plkst 12:00!

Šobrīd ir izveidots jauns Daugavpils Inovāciju centra koncepts, zīmols, logo un mājaslapa: https://dic.daugavpils.lv/

Projektā sadarbojas Daugavpils Inovāciju centra komanda, Daugavpils pilsētas pašvaldība, kā arī Daugavpils Universitāte un Tronheimas Zinātnes centrs Norvēģijā.

Projekts tiek īstenots jau divus gadus. Šajā laikā:

Izstrādātas 35 izglītojošas programmas

Īstenotas 9 radoši izglītojošas programmas STEM jomās, iesaistīti vairāk kā 200 bērni un jaunieši

Īstenotas 2 uzņēmējdarbības programmas “Biznesa ideju skola” un “Start Up”, iesaistīti vairāk kā 30 bērni un jaunieši

Īstenošanā 1 Interešu izglītības programma “Pētnieku laboratorija” diviem vecumposmiem

Īstenošanā 1 Neformālās tālākizglītības programma STEM jomas speciālistiem (skolotājiem). Apmācīti jau vairāk kā 50 pedagogi

Īstenota 21 mācību vizīte uz Augšdaugavas novada un Latgales reģiona skolām (kopā plānots 50)

Īstenota 1 starptautiskā jauniešu vasaras nometne Norvēģijā (piedalījās 8 jaunieši, 2 skolotāji no Daugavpils)

Īstenotas 6 pieredzes apmaiņas aktivitātes uz Tronheimas Zinātnes centru Norvēģijā.

Visas aktivitātes, kas notiek projekta ietvaros, ir bez maksas. Tomēr daudzām aktivitātēm ir iepriekšēja reģistrācija un vietas tiek rezervētas ļoti ātri, tāpēc sekojiet līdzi jaunumiem!

Daugavpils Inovāciju centrs ir uz kompetenču pieeju balstīta izglītojoša iestāde, kas veicina STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātne, matemātika) un STEAM (iekļaujot arī mākslas – art) jomu zināšanu attīstību un prasmju apguvi, kā arī karjeras izvēli šajās jomās. Aizraujošas programmas un nodarbības tiek panāktas ne tikai ar interaktīva aprīkojuma palīdzību, bet arī ar nodarbībām un pasākumiem, kas ļauj vienkāršā veidā ieraudzīt un izprast fiziku, ķīmiju, bioloģiju un citas zinātnes kā vienu veselumu.

Seko inovāciju centra aktivitātēm sociālajos tīklos:

Facebook – https://www.facebook.com/daugavpilsinnovationcenter

Instagram – https://www.instagram.com/daugavpilsinovacijucentrs

Tik Tok – https://www.tiktok.com/@daugavpilsinnovation

Lieto mirkļbirkas, lai atrastu vairāk saistošas informācijas: #EEANorwayGrants  #EEANorwayGrantsLatvia #daugavpilsirizglītība #daugavpilsirinovācijas #daugavpilsinnovationcentre #STEM #sciencecenter #eksperementē

Foto no projekta aktivitātēm:

Sazinies ar mums