Skip to main content

Jaunumi

thumbnail

Jaunieši aicināti piedalīties hakatonā “Proto-Moto-Loto” Daugavpilī

Ar mērķi radīt digitālu, interaktīvu, virtuālu un/vai taustāmu produktu, kas palīdzētu vairot Daugavpils Inovāciju centra atpazīstamību un nodrošināt jaunu klientu piesaisti, jaunieši aicināti pieteikties Hakatonam “Proto-Moto-Loto”, kas notiks 11. un 12. maijā Daugavpils Universitātē.

Hakatona laikā jauniešu uzdevums būs radīt reāli lietojamu, ilgtspējīgu, digitālu risinājumu, kas darbotos vismaz divās valodās un kura ieviešana dzīvē iespējama 500 eiro robežās. Dalībniekiem būs jāizstrādā stratēģija, kā ideja pārtop reālajā produktā (rīkā) un kā šis produkts darbosies dzīvē, kā arī jāanalizē un jāpārbauda idejas dzīvotspēja, to prototipējot un testējot.

Pirmās trīs komandas ar vislielāko punktu skaitu iegūs godalgotās vietas un balvas – pakalpojumus savu ideju attīstībai. Kopējais balvu fonds ir 1000 EUR (500 EUR – 1 vieta; 300 EUR – 2. vieta; 200 EUR- 3. vieta), kas tiks sadalīts starp trīs visaugstāk novērtētajām komandām. Hakatona laikā dalībniekiem būs pieejamas dažādu jomu (mārketings, finanšu piesaiste, izaugsmes mentorings)  speciālistu konsultācijas un tiks nodrošinātas sarunas ar uzņēmējiem un individuāls mentoru atbalsts, kā arī darba telpas, ēdināšana un materiāli produktu ideju skiču izstrādāšanai.

Hakatonā tiek aicinātas piedalīties jauniešu komandas 3-5 personu sastāvā vai individuāli. Dalībnieku vecums 13 – 19 gadi.  Lai pieteiktos dalībai Hakatonā, jaunieši aicināti līdz 5. maijam aizpildīt pieteikšanās anketu: https://ej.uz/proto-moto-loto

Jauniešu hakatona “Proto-Moto-Loto” organizators ir Daugavpils valstspilsētas pašvaldība un Daugavpils Inovāciju centrs sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Zinātnes un inovāciju centra Dizaina fabriku. Hakatons tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas „Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovāciju centri” projekta “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī” Nr. NFI/IC/VIAA/2020/4, Līguma Nr. 9.-20.2.2.1/4 ietvaros.

Sazinies ar mums