Skip to main content

Jaunumi

Kino? Zinoo? Nē! – Daugavpils Inovāciju centrs!

Reiz, nu jau diezgan tālā pagātnē, Vienības ielas 30 ēkā, Daugavpilī, cilvēki baudīja kino mākslu. 1978. gadā tika atklāts kinoteātris “Oktobris”, kas 1992. gadā pārdēvēts par kinotēatri “Austra” un 2001. gadā –  “Renesanse”.

Šobrīd šajā adresē atrodas Daugavpils Inovāciju centrs. Ēkas arhitekts Oļģerts Krauklis speciāli šīs ēkas projektam savulaik izstrādāja inovatīvu būvmateriālu – akustiskos keramikas būvblokus, kas tika izmantoti pirmo reizi Latvijā. Tajos laikos, kinoteātris tika uzskatīts par vienu no modernākajām šāda veida ēkām. Arhitektam par šo darbu tika piešķirts valsts apbalvojums. Var teikt, ka inovācijas šajā ēkā vienmēr ir dzīvojušas, bet šobrīd tās bagātīgi atgriežas.

Kinoteātris „Oktobris”
Kinoteātra „Oktobris” vēsturiskā fotogrāfija www.wikimedia.com

2015. gada 1. jūlijā kinoteātra telpās tika atklāts Zinātkāres centrs “Zili brīnumi”, 2016. gadā tas tika pārdēvēts par “ZINOO Daugavpils”.

2019. gadā Daugavpils pilsētas domes deputāti atbalstīja Zinātkāres centra „ZINOO Daugavpils” nodošanu Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centram „Jaunība”, uz tā bāzes izveidojot Daugavpils Inovāciju centru. Centra nodošana pašvaldībai pavēra jaunas iespējas tā attīstībā. Līdz ar to, 2020. gadā Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projekts “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī” saņēma finansējumu, lai attīstītu STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātne, matemātika) uz uzņēmējdarbības jomu zināšanu pilnveidi un sekmētu karjeras izvēli šajās jomās.

Daugavpils Inovāciju centrs ir plānota kā jauna mācīšanās vide ikvienam, kur var daudz eksperimentēt, pētīt, radīt inovatīvus risinājumus, attīstīt uzņēmējdarbības spējas, sasaistīt mācību saturu ar reālo dzīvi un digitālo vidi, izmantojot koprades telpas un laboratoriju, izglītojošos eksponātus un instalācijas. Centrs plāno vērt savas durvis apmeklētājiem līdz 2022. gada beigām.

Eksponāta vizualizācija Daugavpils Inovāciju centrā
Daugavpils Inovāciju centra logo.
Daugavpils Inovāciju centra logo

Šobrīd ir izveidots jauns Daugavpils Inovāciju centra koncepts, zīmols un logo. Tā pamatā ir sfēra. Galvenā zīmola vērtība ir iekļaušana – dabā, zinātnē, sabiedrībā, attiecībās un pat personības dimensiju līmenī. Planētas Zeme sfēra iekļauj dabu un cilvēku; cilvēkam tiek dota iespēja iekļaut zinātnes sfēru savā dzīvē; zinātnes sfēra tiecas iekļaut procesus, kas citādi cilvēkam šķistu mistiski. Saprotot un izprotot procesus, cilvēks var veidot iekļaujošu sabiedrību, kas, savukārt, var iekļaut vairāk ilgtspējības savā nākotnes ceļā.

Daugavpils Inovāciju centrs ir uz kompetenču pieeju balstīta izglītojoša iestāde, kas veicina STEM un STEAM (iekļaujot arī mākslas – art) jomu zināšanu attīstību un prasmju apguvi, kā arī karjeras izvēli šajās jomās. Aizrautīgas mācības tiks panāktas ne tikai ar interaktīvām ekspozīcijām, bet arī ar nodarbībām un pasākumiem, kas ļauj vienkāršā veidā ieraudzīt un izprast fiziku, ķīmiju, bioloģiju un citas zinātnes kā vienu veselumu.

“Izprotot pasauli labāk, cilvēks var sasniegt vairāk un dzīvot jēgpilnāk un laimīgāk. Inovāciju centra aktivitātes veicina integrētu pasaules un sevis izzināšanu un rosina interesi par eksaktajām zinātnēm un to korelāciju ar ikdienas dzīvi,” uzsver centra darbinieki.

Seko centra aktivitātēm sociālajos tīklos:
Facebook – https://www.facebook.com/daugavpilsinnovationcenter
Instagram – https://www.instagram.com/daugavpilsinovacijucentrs
Tik Tok – https://www.tiktok.com/@daugavpilsinnovation

Sazinies ar mums