Skip to main content

Projekti

Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā Vienības ielā 30, Daugavpilī, Nr. 4.2.2.0/20/I/006
thumbnail

Energoefektivitātes paaugstināšana

Projekta logo:

Programma:

Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Projekta iesniedzējs:

Daugavpils pilsētas pašvaldība

Projekta mērķis:

Sekmēt Daugavpils pilsētas izglītības iestādes ēkas Vienības ielā 30 energoefektivitātes paaugstināšanu, samazinot primārās enerģijas patēriņu

Projekta galvenās darbības:

Būvdarbu veikšana; ārsienu siltināšana no iekšpuses; jumta nosiltināšana; apakšējo pārsegumu nosiltināšana; ārdurvju, lūku un logu nomaiņa; apkures sistēmas pārbūve; karstā ūdens sistēmas pārbūve; mehāniskās ventilācijas uzstādīšana; apgaismojuma nomaiņa; autoruzraudzība; būvuzraudzība; projekta publicitātes nodrošināšana; būves nodošana ekspluatācijā.

Projekta īstenošanas termiņš:

21.08.2020. – 20.08.2022.

Projekta  kopējās izmaksas:

EUR 2 717 283.5, t.sk. attiecināmās izmaksas EUR 1 264 199.34:
Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums 50.40% – 637 106.06 EUR
Valsts budžeta dotācija pašvaldībām 2.67% – 33 729.14 EUR
Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 46.94% – 593 364.14 EUR
Projekta neattiecināmās izmaksas 1 453 084.16 EUR

Projekta plānotie rezultāti:

Projekta ietvaros tiks samazināts primārās enerģijas patēriņš un siltumnīcefekta gāzu emisijas, sekmējot ilgtermiņā energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi. Tiks sasniegtas energoefektivitātes prasības atbilstoši Latvijas būvnormatīvā LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”.

Kontakti:

Svetlana Krapivina
Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamenta
vadītājas vietniece
svetlana.krapivina@daugavpils.lv 

Sazinies ar mums