Skip to main content

Izglītojošās programmas

Mērķauditorija: 10 – 15 un 15-19  gadus veci izglītojamie
Tēma: Uzņēmējdarbība

thumbnail

Biznesa ideju skola

Izglītojošā programma “Biznesa ideju skola” ietver sevī izglītojošu nodarbību ciklu 10 -15 gadus un 15 – 19 gadus veciem skolēniem, kur teorētisko un praktisko nodarbību laikā skolēni apgūst zināšanas un praktiskās iemaņas par biznesa veidošanas pamatiem un attīstības soļiem. Programmas mērķis rosināt un attīstīt skolēnu interesi par uzņēmējdarbību, izprast uzņēmējdarbības pamatus. Zinošu pasniedzēju un praktiķu vadībā kopā izzināt, kas ir biznesa ideja, kā to ģenerēt, attīstīt, pilnveidot un īstenot. Skolēni mācās darboties komandās, izprast komandas būtību un lomas biznesā. Radošo uzdevumu laikā apgūst sadarbības, komunikācijas un līderības prasmes. Nodarbību noslēgumā notiek arī komandas biznesa ideju prezentācija jeb reklāma, kas ir ļoti būtiska biznesa sastāvdaļa. Kopā darbojoties skolēnos tiek attīstīta pašiniciatīva, lēmumu pieņemšanas prasmes, pilnveidotas līderības un radošās domāšanas prasmes.

Kopumā skolēni gūst priekšstatu par uzņēmējdarbības attīstības soļiem un principiem, iesaistās radošajā procesā, kas ļauj praktiski apgūt un papildināt zināšanas un pieredzi īstenojot savu biznesa ideju.

10-15 gadus veci izglītojamie

15-19 gadus veci izglītojamie

Programma izstrādāta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projekta “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī”, proj.nr. NFI/IC/VIAA/2020/4, Līguma Nr. Nr.9.-20.2.2.1/4, ietvaros.

 

Sazinies ar mums